*

БЛОГЪТ "кЪректна фирма" С МИСИЯ ВИНАГИ ДА ДОСТИГА ДО ИСТИНАТА ОТВЪД РАЗУМА!BTCClicks.com BannerThe Most Popular Traffic ExchangePaidVerts

Translate

Механизмите на заробването или

„Как системата ни принуждава да сме смирени и покорни“

1. Икономическа принуда робите да работят постоянно. Съвременният роб е принуден да работи  без спиране до смъртта си, защото средствата, заработени от роба за 1 месец са достатъчни за да плати сметките си (ток, вода, телефон, т.н) за 1 месец, храната за 1 месец и пътуването си до работата  за  1 месец. Тъй като парите на съвременния роб  винаги стигат само за един месец, модерния роб е принуден да работи   през целия си живот до смърт. Пенсията е също една голяма фикция, защото робът- пенсионер дава  цялата  си пенсия за сметки и храна, и робът-пенсионер няма свободни пари.2. Вторият механизъм за скрита принуда на робите да работят  е създаване на  изкуствено търсене на псевдонеобходими стоки, които се налагат  на роба чрез TV реклама, PR, местоположение на стоките на определени места в магазините. Съвременният роб  участва в една безкрайна надпревара за “нещо ново”, и за това трябва да работи постоянно.
3. Третият скрит  механизъм на икономическата принуда за съвременните роби е кредитната система, с “помощта” на която съвременните роби все повече се вкарват в  кредитната кабала, чрез механизма на “лихвения процент за кредитиране”.
Всеки ден робът  задлъжнява все повече и повече, защото съвременният роб за да изплати лихвите по  заема,  взима нов заем без да плаща стария, създавайки пирамида на дълга. Дългът, непрекъснато висящ над роба, стимулира роба да работи дори и за мизерно заплащане. 
4. Четвъртият механизъм да се заставят  съвременните роби да работят за скрития  робовладелец е митът за държавата. Съвременният роб вярва, че работи за държавата, но в действителност робът работи за  псевдо-държава, тъй като  Парите на  роба отиват при робовладелеца, а  понятието държава се използва, за да се обърква съзнанието на робите, и за да не могат  робите да задават прекалено много въпроси като: защо робите  работят през целия си живот и винаги остават бедни? И защо робите не получават дял от печалбата? И къде  конкретно отиват платените от робите данъци?5. Петият скрит механизъм за принуда на робите е механизмът на инфлацията или периодично устройваните  изкуствени фалити,  не позволяващи на гражданите да се развиват  икономически, като се разоряват и отново започват от нулата .. Нарастването на цените при липса на растеж на заплатите на робите  осигурява дискретен скрит обир на робите. Така робът обеднява все повече и повече.
6. Шестият скрит механизъм, който принуждава роб да работи безплатно :  робите са лишени от пари  за да могат да се  преместят другаде  и да си купят  недвижими имот в друг град или друга държава. Този механизъм принуждава съвременните роби да работят в един град при тежки условия, тъй като Други условия просто няма и робите не могат да избягат.
7. Седмият механизъм, който принуждава роба да работи безплатно, е скриването на  информацията за реалната стойност на робския труд, реалната стойност на стоката, която е произвел  робът. Крие се и делът  от  заплатата, който взима собственика на роба  чрез механизма на счетоводното начисляване, като се възползва от невежеството на робите и липсата на контрол над добавената стойност,  която робовладелецът прибира.
8. За да не искат съвременните роби своя дял от печалбите, за да  не искат да получат  заработеното от бащите им, дядовци, прадядовци, прадядовци и т.н. се крият фактите за   плячкосване на ресурси от страна на робовладелците, които са били създадени от многобройни поколения роби за хиляди години история.


                                       Все още ли си мислите, че сте свободни?


Bank Stop - защита правата на потребители на финансови услуги

Консултантска кантора „Светлозар Николов” е специализирана в защита правата на потребители на финансови услуги. Тя  се бори професионално срещу нелоялни, некоректни и противозаконни практики на банки, лизингови и други търговски дружества /финансови институции/.
Екипът им се състои от професионалисти /адвокати, финансисти, банкови и бизнес консултанти/, които са специализирали в защита правата на длъжника от кредитора /при наличие на основания за обявяване на вземане за предсрочно изискуемо/, при съдебно и изпълнително производство /частен или държавен съдебен изпълнител/.
Успели са  да помогнат на много кредитополучатели да предоговорят кредита си при изгодни за тях условия. Също така са помогнали на много семейства да запазят дома или бизнеса си. Основната им цел е да оказват професионална помощ на хората за да излязат от дълг и да заживеят живот без задължения, като вършат това, което е според техните дарби и таланти.

ТЯХНАТА МИСИЯ:
Независимо дали сте голям или малък предприемач

– ако сте в невъзможност да си погасявате текущите задължения и забелязвате, че тази тенденция се задълбочава,
– ако забелязвате, че натискът от всичките Ви кредитори се увеличава и все по-трудно Ви става събирането на Вашите вземания,
– ако виждате, че стресът, в който работите вреди на текущата ви работа и на вземането на правилни решения.


Вие имате нужда от компетентен екип, който да застане до вас!
За да спасят дома Ви, те действат така:
Внимателно ще анализират вашата конкретна финансова ситуация и ще намерят реалистично решение, което ще отговаря на вашите цели.
Огромният им опит с кредитори /банки/ им показва, че документацията в повечето случаи има пропуски /нарушения на банковото законодателството/, които те ще използват за защита интересите на клиентите си по време на преговори.Филосифията им:
Посветени сме с целия си професионализъм и морал на защита правата и имуществото на слабия човек изпаднал в дългове от злонамерени действия на неговите кредитори. Вярваме, че е по-добре за човек да живее без никакъв дълг и се стремим да освободим хората от свръх задлъжнялостта, в която са изпаднали.Банковата система, в частта й относно кредитирането, е основата причина за световната финансова,политическа и икономическа криза.

Референдум Банк Стоп

На 1 юни 2016 г. започна подписка в подкрепа на Искане от инициативен комитет с председател адв. Светлозар Николов за произвеждане на Национален референдум за освобождение на България от финансово робство и управление чрез пряка демокрация.
Поставените за гласуване на „Национален референдум за освобождение на България от финансово робство и управление чрез пряка демокрация” въпроси са:
1. Да се забрани ли на банките да променят едностранно лихвите и условията на договорите за всички видове кредити за физически и юридически лица ?
2. Да се отмени ли чл. 417 и чл. 418 ГПК, който задължава районния съд да постановява незабавно изпълнение ?
3. Да бъде ли освободено физическото лице от всичките си финансови задължения в срок до една година от обявяването на несъстоятелността си пред съда на основание Регламент (ЕО) №1346/2000 ?
4. Да се отмени ли частното съдебно изпълнение ?
5. Всички актове и действия на съдебния изпълнител да подлежат ли на обжалване от страните пред окръжен и апелативен съд и да се разглеждат в открито съдебно заседание ?
6. Да бъде ли задължен съдебният изпълнител при определяне на началната цена за всяка първа публична продан на недвижим имот да назначава независим оценител за определяне на пазарната му стойност ?
7. Да бъде ли създаден финансов омбудсман, финансиран от държавния бюджет, пряко избиран от гражданите за срок от четири години, който безплатно да разглежда жалби и спорове между банки и потребители ?
8. Да имат ли право всички потърпевши лица и организации да завеждат колективни искове, без да им се налагат ограничения от държавата или съда ?
9. Да се провежда ли национален референдум по всички въпроси от компетентността на Народното събрание, поискан от инициативен комитет с подписка от 100 000 подписа, събирани в продължение на не повече от една година ?
 
 
Всеки български гражданин, който подкрепя искането за провеждане на референдум по горепосочените въпроси, може да се подпише или да събира подписи, като изтегли бланката за подписи от линка за сваляне на PDF файл тук: Blanka Podpiska BankStop Referendum.

 
 
Социално-обществена отговорност
Констултантска кантора „Светлозар Николов” е компания, която осъзнава своята отговорност към обществото за информиране на гражданите относно финансовите им права и правата им на длъжник.
Имат за цел изграждане на общество, което формира Брутен вътрешен продукт без вземане на кредити, а въз основа на производство на стоки и предоставяне на услуги, от които има потребност на пазара и разрешават конкретни обществени проблеми.
 


Програма Безплатна защита 
Тяхната отговорност е с целия си професионализъм и морал да защитават правата и имуществото на слабия човек изпаднал в дългове от злонамерени действия на неговите кредитори, основно банки. Вярват, че е по-добре за човек да живее без никакъв дълг и се стремят да освободят хората от свръхзадлъжнялостта, в която са изпаднали.
Поради това, Те винаги са поемали случаи на хора, които не са могли да си заплатят предоставяната им услуга , но имат нужда от защита. 
 
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТНОСНО КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ ФИНАНСОВА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ ПРИ АДВОКАТ СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВНАШИЯТ КОМЕНТАР за 
национален „Референдум БанкСтоп“:

  • За първи път се предлагат добре обмислени и конкретни въпроси на референдум – ако бяха получили утвърдителен отговор, те щяха да имат незабавни последици за промяна на законодателството;
  • За първи път кампания за набиране на подписи използва метода „национална обиколка“ на група активисти по градовете;
  • За първи път в подписка за национален референдум присъства предложение за облекчаване на условията за свикване на референдуми.
източник: BankStop

Сега в Европа се вкарва опорният лост за бъдещото й управление през терор

Когато бедни хора бягат от война, те се придвижват до най-близката граница и търсят спасение от смъртта. Тези хора, обаче, които пътуват днес из Европа с табели, че искат да живеят в най-богатата европейска страна Германия, не бягат от война. Те просто се преселват и търсят по-удобен начин на живот. Разрази се истерична пропаганда на мелодраматични чувства към бежанците, добре изработена в лабораториите на специалистите по медийно облъчване и формиране на обществено мнение. Безброй НПО-та, финансирани от САЩ, се заеха да организират шествия в подкрепа на „бежанците”.
Аз обаче имам един въпрос. Спомняте ли си началото на 90-те години в България? Спомняте ли си онзи глад, липсата на пари, ужасната разруха, затварянето на предприятията, тоталната бедност и безпътица? Стотици хиляди българи трябваше да променят мястото си и начина си на живот. Нямаше как да се замине за Европа просто ей така, да застанеш на границата и да кажеш: „Бягам от смъртоносната безнадеждност в България. Искам да съм в Германия, Франция, Великобритания…” Тогава американските НПО-та не финансираха сълзлива пропаганда за нещастните, бедстващи българи, руснаци, източноевропейци.
Напротив, с любопитство наблюдаваха резултатите от собствената си стратегия, как умират от глад, студ, бедност и липса на медицински услуги възрастните хора, нашите бащи, майки, баби и дядовци. Никой тогава не ни пусна да заживеем в Европа! Никой не беше загрижен, както сега грижовно се отнасят към нуждите на преселниците, за чиято съдба, апропо, е виновна изцяло и напълно администрацията на Обама. И да се твърди друго е просто крайна форма на пропаганден цинизъм.
Имам познати, които преживяваха по няколко години по лагерите в Европа в очакване да одобрят документите им, след което ги обявяваха за икономически емигранти и ги връщаха обратно в България. Лично аз съм силно озадачена как т.нар. бежанци днес имат изобщо право да си избират къде ИСКАТ да отидат да живеят. Какво точно означава това: ОТИВАМЕ В ГЕРМАНИЯ! Това вече не е бягство от война. Не е и икономическа емиграция, защото такава емиграция не може да е масово организирана. Икономическата емиграция е разнопосочна, всеки в различно време отива на различно място, съобразно съвсем индивидуални планове. В момента става дума за абсолютно организирано нашествие на хора, чужди на европейската култура. Неслучайно излизат факти, че на каналджиите се плаща скъпо и прескъпо за прехвърлянето на тези хора в европейския свят. Някой има ли логичен отговор ЗАЩО се случва това?
 Войната е просто повод, „Ислямска държава” е просто инструмент. Самите мигранти са крайно арогантни, сякаш Европа им е длъжна. Издигат лозунги „Европа, засрами се!”, „Отворете си границите!”, крещят, блъскат огради, демонстрират особено самочувствие…Извинете! Европа ли сътвори и въоръжи „Ислямска държава”? Още ли не сте наясно?! Европа беше пожертвана в зловещата игра на външни сили. И това не е песимистично вайкане на журналистка по БНР, преувеличаваща драмата. Това е фактическото бъдеще. И то съвсем близкото бъдеще на Европа.
Мигрантите са от Близкия изток, Африка, Пакистан, Афганистан и други подобни. Как и защо точно сега се сетиха да пристигнат в Европа?! Миграционният хаос в Европа е важна тактическа операция по пътя на дълбокото етно-преустройство на Европа. Това е верен, но непълен анализ.  
Пълният анализ изисква да се подчертае, че заедно с мигрантите в Европа ще се настанят и доста сериозно количество бойци на „Ислямска държава”, примерно няколко хиляди. Нали разбирате, че ако няма такова преселение на бежанци, то в ЕС няма как да попаднат толкова много джихадисти. Тези джихадисти изобщо не са нужни на някаква си „Ислямска държава”. Те са необходими единствено на тези, които искат да контролират Европа. При всяка грешна геополитическа стъпка и всеки опит за самостоятелност, Европа ще бъде тероризирана и заплашвана с атентати, размирици, кланета и пр. Например, сключва се договор за изграждане на газопровод и хоп атентат или операция на радикалните ислямисти, която измества вниманието и не само вниманието, но и фактическите действия. Не искате да подпишете TTIP, о, лесно ще поискате корпорациите да ви съдят!
Необходимо е да се подчертае още веднъж: именно сега в Европа се вкарва опорният лост за бъдещото й управление през терор, хаос и неспокойствие. Именно сега ще се структурират клетки на терористични оперативни групи. Именно сега Европа все още може да направи нещо, за да се защити. Но за съжаление нищо не прави. Единствен Виктор Орбан брани Европа. Алчността и страхът от силна и мощна Евразия е по-силен от разума. Унищожава се Европа, раздробява се Азия, правят се поднационални и наднационални квазидържавнически структури. Не виждате ли подмяната на света? Слепи ли сте?!
Автор: Калина Андролова


Източник: Деконструкция – БНР

И ние сме като бежанците

Наша емигрантка разпердушини Бъчварова: 

Нямате куража да признаете, че ние бягаме от Вас и без война!

 

Българката Виргиния Владиславова, български емигрант написа остро обръщение към вътрешния министър Бъчварова по повод на изказването ѝ, че и българите мигрират в търсене на по-добър живот.
Министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова е категорична, че 2 години са достатъчен период да могат бежанците да се интегрират и да си намерят работа.
Това тя сподели пред журналисти в Народното събрание вчера. „Какво означава за вас промяна на етническия състав на нацията“, попита тя след зададен ѝ въпрос.
„Това е много лоша спекулация“, подчерта

Бъчварова, влизайки в диалог с журналистите. „Вие наясно ли сте вашите родители откъде са дошли“, запита тя.
„Това са естествени процеси на хора, които избират къде да живеят“, каза Бъчварова.
„По цял свят е така. Нашите българи също избират да живеят някъде другаде и отиват в Канада, в Щатите, във Великобритания, в Испания – това етническо прочистване ли е на тия държави? Вие в какви категории мислите – аз не мога да разбера“, коментира министърът.

Публикуваме мнението на Вергиния Владиславова без редакторска намеса:
Госпожо,Бъчварова!
АЗ съм български емигрант.
Преди 15 години ,влязох през ГПП на съответната държава с Паспорт в ръка.
Освен него,ми провериха и душата .
Никой не ме е настанявал ,изхранвал ,интегрирал за сметка на държавата или обществото !
Никой за нищо не ми е плащал наготово освен,ако не е било свързано с работата ми!
Не са ми давали земя,нито къща !
Но пък знаете ли:видях мои сънародници с 2 висши да ги екстрадирват с черен печат и без право да напускат България за 5 години !
Само защото са ги хванали да работят на черно.
И то не по тяхна вина.
Работодателите искаха да спестят някой лев от държавата !
Говоря 5 езика госпожо и в страната в която живея за мен нямаше проблем за интеграция .
Избрах страна най близко до моята като: култура, начин на живот и забележете Религия!!!
Някак си не съм чула 3 млн . мои сънародници да са емигрирали в ОАЕ .
Нито съм чула 3 млн . българи в странство да се държат непристойно и да срамят Отечеството си!
Нито да са само мъже навън .
Сравнението Ви с нас: 3млн. Българи пръснати по света и това което влиза в Европа е меко казано цинично!
Нямате куража да признаете ,че ние бягаме от Вас и без война!
Имайте куража и достойнството обаче да не ни сравнявате госпожо!
Нито да споменавате имената ни.
Ние сме различни.
И най малко Вие имате моралното право да говорите че българските емигранти и днешните ,,бежанци " са едно и също нещо!
И се молете за деня.
В който всички ние може да решим да си дойдем У Дома.
България не е Ваша!
В.Владиславова
P.S.И моите родители ,госпожо са наследници на Велики българи явно.
Виж за Вашите не съм сигурна от къде са!


 Само един повърхностен или дълбоко заблуден ум или пък фанатично верен на партийните доктрини човек може да говори така. Сравнението е НЕМИСЛИМО И АБСУРДНО! Всичко,написано в писмото,отговаря на истината...за голямо съжаление!