*

БЛОГЪТ "кЪректна фирма" С МИСИЯ ВИНАГИ ДА ДОСТИГА ДО ИСТИНАТА ОТВЪД РАЗУМА!BTCClicks.com BannerThe Most Popular Traffic ExchangePaidVerts

Translate

"Телефон на Тайния Клиент" - (Spam) или....

...непочтени търговски практики в интернет.

Във виртуалното пространство измамите никнат като гъби. Очевадни примери за непочтени практики в нета са: "Коректна фирма" , "Лоялна фирма" , "Образцова фирма" , а сега и 
"Телефон на Тайния Клиент".
 Дори и интернет да дава много свобода и да предоставя изключително лесна комуникация, непочтените хитри търговци ( пример: Мартин Вангелов) бързо намират вратичките и начините, по които да получат изгода за сметка на други.Явно, непочтените търговски практики в интернет ще продължават, като за целта се използват различни похвати и прийоми.
Непоискани търговски съобщения (Spam) се използват напоследък за психологическо въздействие върху клиентите.
Проектът "Телефон на Тайния Клиент" е именно такъв! 

Какво обаче не знаете!?

- Непоисканите търговски съобщения се регулират от Закона за електронната търговия. Когато се изпращат на физически лица, те са забранени и наказуеми.

- Когато се изпращат на юридически лица, те са позволени, освен ако юридическото лице не е включило мейла в електронния регистър на Комисията за защита на потребителите, където посочва нежелание за получаване на такъв вид съобщения.

- За да подобрят качеството на услугата, mail.google.com, mail.yahoo.com и другите доставчици на тези услуги, поставят филтри, които предпазват от попадането на непоискани търговски съобщения във входящата поща на потребителите си. Тези филтри постоянно се усъвършенстват, но винаги има процент вероятност желани и поискани търговски и нетърговски съобщения да попаднат в тях, което нарушава Конституцията на Република България: кореспонденцията е неприкосновена съгласно чл. 34, ал. 1. 


 П.С:

"Коректна фирма" продължава да се продава, въпреки че КЗП забрани на Изследователски център на клиентските мнения тази дейност. Мартин Вангелов -  в ролята на гл. действащо лице за измамата "Коректна фирма"!

Образцова фирма - поредната измама

След еуфорията около "Коректна фирма" и "Лоялна фирма" в Интернет се пръкна нов измислен "сертификат" (няма реално покритие и стойност) - "Образцова фирма"!

 

 

Успешният бизнес предполага наличието на сериозни, коректни, лоялни и надеждни партньори. За голямо съжаление обаче "Образцова фирма" не е от тях!

 

Как уж "сертифицират"?

 

1. Уж зареждат фирмените Ви данни

Зареждаме фирмените ви данни в специализиран софтуер за автоматични проучвания и анализи.

 

2. Уж събират информация

Софтуерът  (няма такъв)  изготвя пълна статистика на всички проучени данни, фрази, ключови думи, и проверени места в интернет пространството.

 

3. Уж анализират

 Анализираме събраната информация и данни.

 

4.  Уж "сертифицират"

Ако несъществуващите им анализи сочат, че вашата фирма е коректна към клиенти и партньори издават лепенки за измисления от тях сертификат.


За да имате сигурност в начинанията си, не се доверявайте на несъществуващи и измислени лепенки и стикери, защото това е ИЗМАМА!